Hurda Akü

Hurda akü son zamanlarda sıklıkla talep gören ürünlerdir. Hurda akü endüstrisi büyük ve büyüyen bir endüstridir. Aküler özellikle kurşun geri dönüşümü konusunda kritik bir öneme sahiptir. Bu kurşun geri kazanılabilir ve kurşun asit aküler ve diğer akü türleri gibi malzemeler için ikincil kaynaklar olarak yeniden kullanılabilir. Hurda akülerin geri dönüştürülmesi, hem tüketici hem de üretici için doğal kaynakların korunmasına, kirliliğin azaltılmasına ve tasarruf edilmesine yardımcı olabilir. Hurda akü fiyatları diğer hurdalara göre daha pahalıdır.

Hurda aküler özellikle kurşun asit akü geri dönüşümü konusunda iddialıdır. Kurşun asit aküler, motorlu taşıtlardan tıbbi cihazlara ve şebeke dışı güç sistemlerine kadar birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır. Her durumda, bu akülerin değiştirilmeleri gerekmeden önce sınırlı bir ömürleri vardır. Bu sınırlı kullanım ömrü nedeniyle, eski kurşun asitli akülerinizi artık ihtiyacınız olmadığında başka ürünlerde yeniden kullanılabilmeleri veya uygun şekilde atabilmeleri için geri dönüştürmeniz önemlidir.

Hurda Akü Alımı

Günümüzde hurda akülü alımı konusuna olan talep günden güne artış gösteriyor. Özellikle Nikel Kadmiyum (NiCd) akü geri dönüşümü konusunda aküler kritik bir öneme sahiptir. Bu tarz aküler; kimyasal yapı ve işlev açısından kurşun asit akülere çok benzer. Ancak nasıl üretildikleri ve genel ömürleri açısından farklılık gösterir. Dolayısıyla günümüz itibariyle hurda akülere olan talebin günden güne artış gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliyoruz.

Garajınızda veya deponuzda eski akünüz varsa, geri dönüştürmeye değer bir hurdanız var demektir. Aküler, su sistemimize karışmaları halinde çevreye zararlı olabilecek kurşun, kadmiyum ve cıva gibi ağır metaller içerir. Akülerin geri dönüştürülmesi, çevre üzerindeki etkinizi azaltmanın harika bir yoludur. Bunların geri dönüştürülmesinin ana sebebi bu ağır metallerin su sistemine karışmasını engellemektir. Akülerin geri dönüştürülmesi beraberinde önemli kazanımları getirmektedir.

Hurda Akü Satışı

Aküler yanlış bir şekilde atılırsa veya yakılarak veya çöpe atılarak kötü bir şekilde imha edilirse bu durum meydana gelebilir. Eski akülerinizi geri dönüştürerek, gezegenimizi kirlilikten korumaya yardımcı oluyorsunuz ve ayrıca arabalar, cep telefonları ve televizyonlar gibi yeni ürünler için hammadde sağlıyor olursunuz. Bu noktada devreye hurda akü satışı girmektedir. Burada firma tercihine dikkat etmeniz demek karlı bir sürece dahil olmanız anlamına gelir.

Hurda endüstrisi, insanların yeni ürünlere geri dönüştürülebilecek metal ürünleri ilk kez toplamaya başladığı zamanlarda bu yana hep popüler olmuştur. Bugün, ülkemizde de hızlı bir şekilde gelişen hurdacılık sektörü geniş kapsamlı bir hizmetin içerisinde yer alır. Hurda satışı yaparken ilk adım, ne tür bir akünüzün olduğunu bulmaktır. Bunu, akünün veya paketinin üzerindeki etiketi kontrol ederek yapabilirsiniz. Böylece akünüzü değerinde elinizden çıkarma konusunda önemli bir kazanıma sahip olursunuz.

Hurda Akü Fiyatları Ne Kadar?

Araba aküleri tipik olarak dikdörtgen şeklindedir ve her iki ucunda iki terminal (pozitif ve negatif) bulunur. Pozitif terminal genellikle "+" işaretiyle ve negatif terminal "-" işaretiyle işaretlenir. Bir araba aküsünü açarsanız, her biri elektrolit sıvısı (asit) ile ayrılmış iki plaka içeren altı hücre olacaktır. Bu aşamada hurda akü fiyatları akünüzün özelliklerine bağlı olara değişiklik gösterecektir.

Günümüzde genel olarak iki ana hurda akü türü vardır. Bunlar kurşun-asit ve lityum iyondur. İlk olarak 1800'lü yıllarda icat edilen kurşun asitli aküler araba, kamyon ve teknelerde kullanılmaktadır. Genellikle sülfürik asit elektrolit çözeltisine daldırılmış kurşun levhalar içeren altı hücreden oluşurlar. Lityum iyon piller dizüstü bilgisayarlarda ve cep telefonlarında kullanılmaktadır. Her 2 tür akü de hurda akü endüstrisi açısından kritik bir öneme sahiptir.

ahmetaltel
Ah-Metal Ah Metal
Fiyat Listesi
Fiyat Hesapla