Hurda Kurşun

Hurda kurşun, geri dönüştürülebilen ve yeni ürünler yapmak için kullanılabilen bir malzemedir. Genellikle pillerin, kablo kılıflarının ve boruların imalatında kullanılır. Bu ürünlerdeki kurşun, çöplüklere atılıp gömülmek yerine yeniden kullanılabilir. Hurda kurşun, bakır, gümüş, kalay, antimon ve arsenik dahil olmak üzere bir dizi farklı element içerir. Bu elementler, malzemenin kendisinde küçük miktarlarda bulunur. Bu tarz hurdalar ayrıca malzemenin kendisinde bulunmayan diğer metalleri de içerir. Bunlar nikel ve kadmiyum içerir. Bundan dolayıdır ki kurşun her zaman değerli bir hurdadır.

Hurda kurşunun özellikleri, saflık düzeyine ve atık malzeme olarak atılmadan önce insanlar tarafından nasıl işlendiğine bağlıdır. Daha yüksek saflık seviyelerine sahip kurşun, daha düşük saflık seviyelerine sahip olanlardan daha fazla işlenebilirliğe sahip olacaktır. Bununla birlikte, her iki tür kurşun, çekiç ve keski gibi basit aletler kullanılarak çeşitli şekillerde kalıplanacak kadar yumuşak olacaktır. Bütün bu bilgiler ışığında hurdacılık sektörü açısından kurşunun her zaman popüler bir seçenek olarak karşımıza çıktığını ifade edebiliriz.

Hurda Kurşun Alımı

Hurda kurşun alımı söz konusu olduğu zaman karşımıza geniş kapsamlı seçenekler çıkar. Hurdadan çıkartılan kurşunlar, kurşun üretiminin bir yan ürünüdür. Aynı zamanda "kırpıntı" veya "toz" olarak da bilinir. Hurda kurşununu farklı alanlarda yoğun üzere talep gördüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz. Aşağıda sıraladığımız alanlar hurdadan çıkartılan kurşunun kullanım alanlarıdır;

  • Boya ürünlerine katkı maddesi

  • Uçaklar ve tekneler için karşı ağırlık olarak

  • Araba akülerinde ve diğer akü türlerinde bulunan bir bileşen

  • Diğer kullanımların yanı sıra radyasyon tedavisi makinelerinde koruyucu olarak

Kurşun farklı özelliklere sahip bir şekilde karşımıza çıkar. Şerit kurşun, yumuşak, dövülebilir ve sünek bir ağır metal türüdür. Çok çeşitli uygulamalarda kullanmak için ideal bir malzemedir ve Roma döneminden beri kullanılmaktadır. Şerit kurşun, arabaların, elektronik eşyaların ve diğer öğelerin geri dönüştürülmesinden elde edilen hurdalardan yapılır.

Hurda Kurşun Satışı

Hurda kurşun satışı son zamanlarda üst düzeyde bir sektör olarak karşımıza çıkar. Kurşun, çok amaçlı kullanılan bir üründür. Akü, çatı kaplama malzemeleri, boru, mühimmat ve daha birçok imalatında kullanılmaktadır. Hurda kurşunun özellikleri söz konusu olduğu zaman bu malzemenin farklı özellikleri karşımıza çıkar. Yumuşak bir metaldir ve el aletleri ile kolayca şekillendirilebilir. Yoğunluğu 11.35 g/cm3 ve sudan ağır olduğu için suda batar. Bu özellik, atık olarak veya kazara atıldıktan sonra göl veya nehir gibi su kütlelerinin geri kazanılmasını kolaylaştırır.

Kurşun, toksik değildir ve çevrede yaşayan insanlara veya hayvanlara zarar vermeden yakılarak veya düzenli depolama alanlarına gömülerek kolayca bertaraf edilebilir. Suda kolayca çözünmez, atık olarak veya kazara atıldıktan sonra göl, nehir gibi su kütlelerinden geri kazanımı zorlaştırır. Bütün bu özelliklerinden dolayı hurda kurşuna olan talebin günden güne artış gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Burada farklı bir araştırma sürecini takip etmek hurda kurşunun satışı konusunda önemli kazanımlara sahip olmak demektir.

Hurda Kurşun Fiyatları Ne Kadardır?

Günümüz itibariyle hurda kurşun fiyatları farklı nedenlerden dolayı değişiklik gösteriyor. Kurşun genellikle akü üretimi ve kablo kılıfı gibi diğer ürünlerde yeniden kullanılır. Başlıca hurda kurşun türleri arasında ağır ve hafif kurşunlar ilk sıralarda yer alır. Ağır şerit kurşun, güçlü olması gereken ancak esnek veya esnek olmaması gereken uygulamalarda kullanılır. Yumuşak şerit kurşun olarak da bilinen bu malzemenin çok güçlü olması gerekmez. Çünkü kullanıldığında çok fazla basınca veya kuvvete dayanması gerekmez. Burada kapsamlı bir araştırma yapmak beraberinde önemli kazanımları getirir.

ahmetaltel
Ah-Metal Ah Metal
Fiyat Listesi
Fiyat Hesapla